Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Zdrojowy bieg karnawałowy i marsz nordic walking 2020

plakatzapraszamy do uczestnictwa

REGULAMIN ZDROJOWEGO BIEGU KARNAWAŁOWGO

ORAZ MARSZU NORDIC WALKING

RYMANÓW-ZDRÓJ 25.01.2020 r.

 

CELE

·         popularyzacja biegów masowych i aktywności sportowej

·         propagowanie zdrowego stylu życia

 

ORGANIZATOR:

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury - Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie-Zdroju

 

TERMIN, MIEJSCE, TRASA

·         25.01.2020 (sobota)

·         Start i meta przy scenie w parku nad „CZARNYM POTOKIEM” w Rymanowie-Zdroju. 

godz. 14.30 – start biegu (kobiety, mężczyźni i dzieci wspólnie)

godz. 14.40 – start marszu Nordic Walking (kobiety, mężczyźni i dzieci wspólnie)

·         trasa wytyczona alejkami parkowymi - dystans – do 5 km. Start biegu i marszu wspólny, bez pomiaru czasu. Limit czasowy: 1,30 h.

 

WPISOWE/PAKIET STARTOWY

·         opłata startowa wynosi 20 złotych,  w dniu imprezy - 30 złotych

·         pakiet startowy:  napój, batonik.

 

Dodatkowoorganizator zapewnia poczęstunek po biegu (ciepły posiłek, napoje)

 

ZGŁOSZENIA

·         w imprezie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, niepełnoletni tylko za pisemną zgodą opiekunów.

·         zapisy do biegu i marszu przyjmowane są do 24.01.2020:

- osobiście w Biurze Informacji Turystycznej, Rymanów-Zdrój ul. Zdrojowa 40

- elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-  telefonicznie 13 43 57 190, 533 191 599

 

NAGRODY

·         puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

·         nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika imprezy

·         nagroda rzeczowa za najciekawsze przebranie uczestnika imprezy

·         dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy i medale

 

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

·         Biuro Zawodów – Biuro Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 40 czynne w dniu imprezy w godzinach 9.00-14.00

·         odbiór numerów startowych w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godz. 9.30-14.00.

·         zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

·         organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie. Osoby uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

 

 

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów, reprezentowana przez Dyrektora GOK.

2.   Z osobą pełniącą w GOK funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres GOK lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.   Dane osobowe podawane są do GOK w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.

4.   Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GOK w następujących przypadkach:

 

 

                    -  Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GOK w celu podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy umowy między Państwem a GOK w związku  

                       prowadzoną przez GOK działalnością, realizowania działań statutowych GOK wymagających podania danych osobowych, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GOK,                        marketingu i promocji działalności GOK, działań informacyjnych i archiwizacyjnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

                    -  Na podstawie odrębnej zgody w szczególności marketingu bezpośredniego usług własnych GOK, marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z GOK, innych  

                       działań GOK, w ramach których przedmiotowa zgoda jest wymagana.

5.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie ręcznej oraz elektronicznej.

6.   Państwa dane osobowe są przechowywane:

                    -  przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania;

                    -  przez okres, na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej;

                    -  przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących        

                       działalności GOK.

 

7.   GOK, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem:

                   - organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;

                   - podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację działań GOK.

8.  GOK, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez GOK przysługują Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo do żądania usunięcia danych w określonych przepisami prawa, prawo od żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej, prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.

10. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z GOK.

11. W przypadku naruszenia przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie-Zdroju
38-481 Rymanów-Zdrój | ul. Zdrojowa 40 | tel. +48 13 43-57-190 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia: Poniedzialek w godz. 10:00-16:00 | Wtorek-Piątek w godz. 8:00-16:00 | Sobota w godz. 8:00-14:00